Twitter response:

1% podatku

Jak przekazać 1% podatku

Krok 1. Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT.

Krok 2. Wypełnij rubrykę  WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 PROCENT PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:
•    Numer KRS: 0000270809 – nie trzeba podawać nazwy Fundacji – wystarczy sam KRS
•    Wnioskowana kwota: kwota, którą chcesz mi przekazać – nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Krok 3. Wypełnij rubrykę INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  !! WAŻNE !!
W polu 133 (PIT-37) cel szczegółowy 1% proszę wpisz „BORKOWSKI, 3116”, w przeciwnym razie Twój 1% podatku nie trafi do mnie

pit

Ile kosztuje przekazanie 1% podatku?

Przekazanie 1% podatku nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, jedynie przekazujesz 1% tego, co i tak musisz oddać Fiskusowi. Nie podanie organizacji, na której rzecz przekazany jest jeden procent skutkuje tym, że Twój podatek w całości zostaje przekazany do Skarbu Państwa. Oddasz fiskusowi czy przekażesz Organizacji Pożytku Publicznego, która dalej przekaże go mi?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości a więc wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.