Twitter response:

Organizacje Pożytku Publicznego

Organizacje Pożytku Publicznego – co to jest?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) – pojęcie wprowadzone w Polsce 1 stycznia 2004 za pomocą przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W praktyce nie rzadko mylone są pojęcia „organizacji pożytku publicznego” i „działalności pożytku publicznego”. Działalność pożytku publicznego jest pojęciem większym. Wszystkie organizacje pożytku publicznego muszą prowadzić działalność pożytku publicznego, choć nie każda organizacja, która prowadzi działalność pożytku publicznego, musi posiadać status organizacji pożytku publicznego.
Status OPP może dostać organizacja pozarządowa (z pominięciem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz tego organizacja musi spełniać dodatkowe warunki, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Status OPP przydzielają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby organizacji. Status ten jest nadawany na własny wniosek organizacji aspirującej, po sprawdzeniu jego formalnej i merytorycznej poprawności. Status ten może być odebrany wyłącznie na drodze sądowej.

Dominik Borkowski

Dominik Borkowski

Mam 34 lata, jestem niepełnosprawny od urodzenia. Interesuje się informatyką i łamigłówkami logicznymi.

Możesz mi pomóc nie ponosząc specjalnie w tym celu kosztów, jak to zrobić znajdziesz klikając w "Inne metody pomocy" w górnym menu.
Dominik Borkowski

Latest posts by Dominik Borkowski (see all)

Leave a comment